Hortiterapia

Hortiterapia czyli terapia ogrodnicza jest połączeniem działań medycznych, ogrodniczych i psychoterapeutycznych, które mają na celu doprowadzić do poprawy jakości ogólnego funkcjonowania człowieka.

           Można powiedzieć, że głównym narzędziem terapii ogrodniczej są rośliny a więc wszelkiego rodzaju prace ogrodnicze służące ich pielęgnacji oraz różnorodne zastosowanie elementów procesu produkcji ogrodniczej (gałęzi, owoców, kwiatów czy nasion).

            Jak wynika ze współczesnej definicji ogrodnictwa, jest ono nie tylko nauką i sztuką uprawy roślin, ale jednocześnie działaniem wpływającym pozytywnie na rozwój fizyczny, emocjonalny
i społeczny człowieka. W tym kontekście terapia ogrodnicza wykorzystywana może być jako metoda uzupełniająca w postępowaniu terapeutycznym osób z różnego rodzaju deficytami rozwojowymi, wpływając na ich kondycję fizyczną, sprawność manualną, koordynację wzrokowo- ruchową, koncentrację uwagi, poczucie sprawstwa czy rozwijanie relacji społecznych. Daje możliwość redukowania napięcia emocjonalnego i kształtowania poczucia własnej wartości.

            Przez konieczność stałego doglądania prowadzonych upraw hortiterapia może stanowić również element treningu społecznego, mającego na celu wdrażanie do systematyczności i poczucia obowiązkowości. 

Prowadzony w naszej szkole ogródek terapeutycznych ma na celu: