Kącik psychologa

 

Dyżury psychologa dla rodziców (po wcześniejszym umówieniu się):

Środa: 15.30-16.15

Czwartek:  15.30-16.15

 

Godziny pracy psychologa: 

Poniedziałek 8.00-11.30

Wtorek 8.00-15.30

Środa 8.00-16.15

Czwartek 9.50-16.15

 

Gabinet psychologa

Jest to miejsce gdzie zarówno rodzice jak i nasi wychowankowie mogą przyjść i porozmawiać o codziennych sprawach i aktualnych trudnościach. Mając na uwadze szczególne potrzeby naszych wychowanków, dbamy o to, aby uczniowie mieli możliwość kontaktu opartego na wzajemnym zaufaniu i wsparciu w atmosferze nastawionej na autorefleksję i zrozumieniu własnych trudności.

 

Kompetencje społeczne –klucz do sukcesu!

Jesteśmy szkołą, która na pierwszym miejscu stawia potrzeby naszych wychowanków ale także monitoruje i uwzględnia aktualną sytuację na rynku pracy. A tam obecnie coraz więcej bardzo dobrze wykształconych młodych ludzi. W dzisiejszych czasach wśród świetnie wykształconych kandydatów do pracy wyróżniają się ci, którzy posiadają wysoko rozwinięte kompetencje społeczne. Są to osoby, które, między innymi, mają pewną wrażliwość społeczną, są otwarte na drugiego człowieka, posiadają zdolności komunikacyjne oraz potrafią być asertywne i empatyczne.

Wiedząc jak ważne w dzisiejszym świecie jest posiadanie wysoko rozwiniętych kompetencji społecznych, które niejednokrotnie są kluczem do dalszego rozwoju kariery naukowej lub (i) zawodowej naszych wychowanków, organizujemy w klasach warsztaty grupowe, które mają pomóc rozwijać cechy takie jak:

 

W efekcie nasi uczniowie znają emocje podstawowe i formy ich ekspresji, potrafią opisać sytuacje, które mogą wywołać pewne emocje, mają większą świadomość siebie i własnych stanów emocjonalnych, a także potrafią rozpoznać intencje i emocje swojego rozmówcy. W sytuacjach konfliktowych potrafią wypracować kompromis uwzględniający najważniejsze potrzeby każdej ze stron oraz potrafią efektywnie współpracować z innymi i jasno się komunikować.

Już od początku tego roku szkolnego ruszamy z programem Zgrana klasa, którego celem jest zbudowanie z klasy zgranego zespołu o wspólnych celach i zasadach. Kolejnym programem będzie Sztuka rozwiązywania konfliktów i szlifowanie umiejętności Aktywnego Słuchania.

 

Należy pamiętać, że również Rodzice mogą wspierać rozwój kompetencji społecznych swojego dziecka. Oto kilka rad, w jaki sposób można to zrobić.

W naszej szkole prowadzimy różne programy rozwijające kompetencje społeczne dzieci. Już od początku tego roku szkolnego ruszamy z programem Zgrana klasa, którego celem jest zbudowanie z klasy zgranego zespołu o wspólnych celach i zasadach. Kolejnym będzie Sztuka rozwiązywania konfliktów i szlifowanie umiejętności Aktywnego Słuchania.