Ogród

 

WYCHOWANIE EKOLOGICZNE NA TERENIE SZKOŁY

-NASZ SZKOLNY OGRÓDEK

 

Szkolne wychowanie ekologiczne ma na celu rozwój kontaktu dzieci z przyrodą i środowiskiem naturalnym poprzez bezpośrednie obcowanie , poznawanie jej i doświadczanie . Doświadczenia i przeżycia związane z przyrodą są ważne dla rozwoju dziecka , pomagają mu w nawiązaniu głębokiego kontaktu z naturą i mają ogromny walor terapeutyczny.

Kompleksowe wychowanie ekologiczne w naszej szkole to popieranie konkretnych działań na rzecz rozwoju świadomości ekologicznej , takich jak :szkolny konkurs upcyclingowy ,nauka sortowania śmieci ,zbieranie makulatury, parapetowe hodowle roślin,wyprawy na łono natury czy pomysł założenia szkolnego ogródka .

Im wcześniej  nasze dzieci uczą się świadomych zachowań ekologicznych wypływających z ich bezpośrednich działań i doświadczeń tym bardziej stają się one dla nich oczywiste i nawykowe. Świadomość ekologiczna jako gotowość do podejmowania działań w zgodzie ze środowiskiem opiera się na wiedzy i przede wszystkim osobistym doświadczeniu.

Zakładanie  szkolnego ogródka to pasjonujące przedsięwzięcie zarówno dla naszych uczniów jak i nauczycieli. Najważniejszymi ku temu drogami są : kreatywność,osobiste zaangażowanie , chęć i otwartość na eksperyment oraz zapał i wytrzymałość :)

Czym jest wychowanie ekologiczne w praktyce?

To przede wszystkim czynne uczenie i nauczanie:

–       uczniowie są świadomi, że oni też są odpowiedzialni za to co się wydarza

–       cele i zadania powinny być osiągane wspólnie w ramach współpracy , a jeśli zajdzie taka potrzeba -przez wspólne rozwiązanie konfliktów

–       każdy uczeń powinien mieć pewność, że jego osobiste zainteresowania i potrzeby będą brane pod uwagę

–       nauczyciele biorący udział w zakładaniu ogródka  powinni kłaść nacisk na kreatywność , zdolności manualne i społeczne swoich uczniów

–       nauczyciele powinni rozpatrywać tematy kompleksowo i przedstawiać je z różnych stron

Praca w ogrodzie to doświadczenie złożoności świata, jego żywiołów i zachodzących w nim procesów.

Praca w ogrodzie oprócz  kształtowania postaw proekologicznych uczy działania w grupie, planowania, realizacji powierzonych  zadań zgodnie z harmonogramem, systematyczności, wymaga brania odpowiedzialności za własne decyzje i powierzone zadania  .

CO TO JEST PERMAKULTURA ?

Ogród permakulturowy różni się od ogrodu konwencjonalnego tym, że uprawia się go bez użycia sztucznych nawozów, a naturalna, bogata w składniki mineralne gleba,  uzyskiwana jest przy minimalnym nakładzie pracy.

W rzeczywistości permakultura jest po prostu rozsądnym i racjonalnym sposobem projektowania. Zakłada długoterminowe, przemyślane planowanie przy minimalnej  ingerencji w zastany ekosystem. Celem zakładania permakultury jest stworzenie przyjaznego dla człowieka środowiska współgrającego z otoczeniem, przy jak najmniejszej ilości produkowanych odpadów i maksymalnym wykorzystaniu dostępnych źródeł energii i wody. Permakultura to w głównej mierze uprawa mieszana. Ogród permakulturowy natomiast, to ogród zbalansowany a naturalna różnorodność roślin gwarantuje im wyważoną koegzystencję. Efektem tych działań są zdrowe i  zróżnicowane plony.

GRZĄDKA PERMAKULTUROWA

Wybrana przez nas forma uprawy roślin to podwyższona grządka permakulturowa. Założenie grządki jest podwójnie korzystne. Z jednej strony stanowi część biologicznej uprawy ogrodu, z drugiej stwarza możliwość zmniejszenia problemu odpadów w szkole.

Podwyższona grządka permakulturowa to skrzynia o dowolnej długości i wysokości od 30 do 50 cm. Przygotowanie grządki rozpoczynamy od budowy „skrzynek” i wykopania około 25-30cm zagłębienia. Na dno wsypujemy około 15cm gałęzi, konarów, lub drobno rozdrobnionego materiału drzewnego. Na ten drenaż kładziemy warstwę odwróconej darni. Następnie możemy dodać materię zieloną, słomę, tekturę i na wierzch dobrą ziemię ogrodniczą. Dobrze jest warstwy przekładać obornikiem, bądź płynnym nawozem zielonym. Na skrajach grządek warto pamiętać, by posadzić np. nasturcje, które zmniejszą przegrzewanie grządki. Podwyższona grządka stwarza doskonałe warunki dla wczesnowiosennych upraw, bo zgromadzony w niej materiał organiczny stopniowo się rozkłada i wydzielanym
ciepłem ogrzewa podłoże. W razie przymrozków wystarczy przykryć rośliny włókniną lub folią ogrodniczą.

KOMPOSTOWNIK

Nasz projekt przewiduje również utworzenie kompostownika. Podczas kompostowania materiałów organicznych ( wykorzystane odpady z naszej szkoły) , wartościowy kompost będzie zużyty przy zakładaniu grządki permakulturowej.

 

30 marca 2017 roku dzięki uprzejmości pani Alicji Fober z Fundacji Ekologicznej ARKA, dowiedzieliśmy się jak ważne i pomocne jest budowanie kompostownika. Korzystając z pouczającej gry planszowej nauczyliśmy się jakie składniki należy wykorzystać do jego budowy, jakie odpady możemy w nim składować a jakich nie. Bardzo podobało nam się rzucanie ogromną kostką do gry oraz to, że przez chwilę mogliśmy udawać pionki na potężnej planszy.

Kompostownik

 

Malowanie 

Nadeszła wiosna, pora przygotować naszą pryzmę. Zanim jednak posadzimy pierwsze rośliny musimy zadbać o estetykę naszego ogródka.