opłaty

w roku szkolnym 2014/2015 wynoszą odpowiednio:

 

  • Opłata stała - rodzice są zwolnieni z opłat za świadczenie usług na podstawie przeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka. Rodzic na podstawie wyżej wymienionego orzeczenia zwolniony jest z opłaty wpisowej.