Dokumenty

 

Statut Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Jonatan”

 do pobrania   

 

 

Regulamin Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Jonatan”

 do pobrania   

 

Wewnątrzszkolny System Oceniania w Niepublicznej Szkole Podstawowej „Jonatan”

 do pobrania 

 

 

Program wychowawczo - profilaktyczny  Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Jonatan”

do pobrania  

 

Zasady rekrutacji w Niepublicznej Szkole Podstawowej „Jonatan”

 do pobrania