Wewnętrzny System Oceniania

 

Zasady Wewnątrzszkolnego System Oceniania
w Niepublicznej Szkole Podstawowej „Jonatan”

do pobrania